εμπνευσμένα από βιβλία = inspired by books

κεντήματα εμπνευσμένα από βιβλία = embroideries inspired by books

Η Σταχομαζώχτρα

τυπογραφία του 16ου αιώνα = typography of 16th century