τυπογραφία του 16ου αιώνα

κεντημένο πρωτόγραμμα / robert estienne, παρίσι