τυπογραφία του 16ου αιώνα = 16th century typography

κεντημένο πρωτόγραμμα / robert estienne, παρίσι = embroidered first letter/ robert estienne, paris

κεντημένο πρωτόγραμμα / simon de colines, παρίσι = embroidered first letter/ simon de colines, paris